ابزار هدایت به بالای صفحه<-BlogDescription->
کتاب های کلیه رشته های پیام نور


کتابهای کلیه رشته های پیام نور


مجموعه کتاب های کلیه رشته های دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

لیست رشته های پیام نور:

1 کامپیوتر پیام نور
2 شیمی پیام نور
3 حسابداری پیام نور
4 ادبیات پیام نور
5 اقتصاد پیام نور
6 اقتصاد کشاورزی پیام نور
7 الهیات پیام نور
8 کتابداری پیام نور
9 روانشناسی پیام نور
10 ریاضی پیام نور
11 جغرافیا پیام نور
12 آمار پیام نور
13 علوم اجتماعی پیام نور
14 علوم تربیتی پیام نور
15 زمین شناسی پیام نور
16 زیست شناسی پیام نور
17 تاریخ پیام نور
18 تربیت بدنی پیام نور
19 صنایع پیام نور
20 مدیریت دولتی پیام نور
21 مدیریت بازرگانی پیام نور
22 فیزیک پیام نور

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: کلیه کتاب ها، کلیه کتاب های رشته های دانشگاه پیام نور، کتاب پیام نور را از ما بخرید، پیام نور،

نظرات: نظراتکتاب های زمین شناسی پیام نور


کتاب های زمین شناسی پیام نور


مجموعه کتاب های رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 4 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 آبهای زیر زمینی محبی حسن آبادی
2 آتشفشان شناسی اشراقی
3 اصول چینه شناسی دكتر كبریایی زاده
4 بلور شناسی اله پور
5 بلور شناسی اتردی
6 بلور شناسی نوری قانعی اردكانی
7 بلور شناسی نوری دكتر اترودی
8 بلور شناسی هندسی محمدی
9 پترولوژی محمدی
10 پترولوژی دكتر اترودی
11 تخمین وارزیابی ذخایر معدنی دكتر حاج علیلو/مهندس خالقی
12 تخمین وارزیابی ذخایر معدنی نجف زاده
13 چینه شناسی شیرازی
14 خاك شناسی ارزانی
15 دیرینه شناسی شعبانیان
16 دیرینه شناسی1 رشیدی
17 دیرینه شناسی1 دكتر كبریایی زاده
18 دیرینه شناسی1 موسوی نیا
19 دیرینه شناسی2 رشیدی
20 دیرینه شناسی2 شعبانیان
21 دیرینه شناسی2 موسوی نیا
22 زلزله شناسی شیبانی
23 زمین ساخت سردار شیبانی
24 زمین شناسی اقتصادی دكترعلی لو/ خالقی
25 زمین شناسی ایران احمدیان
26 زمین شناسی ایران رشیدی
27 زمین شناسی ایران شیبانی
28 زمین شناسی ایران دكتر كبریایی زاده
29 زمین شناسی تاریخی دكتر بابا زاده
30 زمین شناسی تاریخی دكتر كبریایی زاده
31 زمین شناسی تاریخی موسوی نیا
32 زمین شناسی دریایی جلیلیان
33 زمین شناسی زیست محیطی دكتر بهرامی
34 زمین شناسی فیزیكی دكتر بهرامی
35 زمین شناسی فیزیكی مقدسی
36 زمین شناسی فیزیكی قانعی اردكانی
37 زمین شناسی نفت دكتر بهرامی
38 زمین شناسی نفت دكتر مقتدری
39 محیط های رسوبی جلیلیان
40 ژئومورفولوژی قانعی اردكانی
41 ژئوشیمی احمدیان
42 ژئوشیمی اشراقی
43 سنگ شناسی آذرین احمدیان
44 سنگ شناسی آذرین ال.. پور
45 سنگ شناسی آذرین قانعی اردكانی
46 سنگ شناسی آذرین ودگرگونی اله پور
47 سنگ شناسی دگرگونی احمدیان
48 سنگ شناسی دگرگونی قانعی اردكانی
49 سنگ شناسی رسوبی ارزانی
50 سنگ شناسی رسوبی جلیلیان
51 شیمی عمومی محمدی پور
52 فتوژئولوژی دكترعلی لو/ خالقی
53 فتوژئولوژی اسدی نیا
54 فیزیك پایه 1 رازقی زاده
55 فیزیك پایه 2 رازقی زاده
56 كانی شناسی دكتر محمدی
57 كانی شناسی مقدسی
58 كانی شناسی دكتراترودی
59 كانیها و سنگهای صنعتی دكترعلی لو/ خالقی
60 كانه نگاری (مینرالوگرافی) مقدسی
61 مكانیك خاك اسدی نیا
62 محیط های رسوبی دكتر بهرامی
63 نقشه برداری اسدی نیا

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: زمین شناسی، کتاب برای رشته زمین شناسی، زمین شناسی پیام نور، پیام نور کتاب زمین شناسی،

نظرات: نظراتکتاب های شیمی پیام نور


کتاب های شیمی پیام نور


مجموعه کتاب های رشته شیمی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 3 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 آزمایشگاه شیمی آلی دكترمعصومی
2 آزمایشگاه شیمی آلی2 حلیمی
3 آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 مولوی
4 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی قربانی كلهر
5 آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی دكتر میزانی
6 آزمایشگاه مبانی بیوشیمی مولوی
7 آزمایشگاه مبانی شیمی آلی دكتر بنایی
8 آزمایشگاه شیمی معدنی1 قهری صارمی
9 اسپكتروسكوپی اتمی توللی
10 اسپكتروسكوپی تجزیه ای 1 دكترنژاد علی
11 اسپكتروسكوپی مولكولی توللی
12 اصول محاسبات شیمی صنعتی لطفیانی
13 اصول صنایع شیمیایی دكترعطاران
14 اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی مولوی
15 الكتروشیمی صنعتی مظفری
16 تاریخ علم شیمی آمی سما
17 جداسازی و شناسایی تركیبات آلی دكترمعصومی
18 جداسازی و شناسایی تركیبات آلی دكتر وصالی
19 روش استفاده از متون علم شیمی مولوی
20 روش تجزیه مقادیر بسیار كم یگانه فعال
21 روشهای فیزیكی و شیمیایی جداسازی توللی
22 ریاضی عمومی 1 دسترنج
23 سنتز تركیبات آلی معتمدی
24 سنتز تركیبات آلی با روش گسستن دكتر ستار ارشدی
25 شیمی آب دكتر سقط فروش
26 شیمی آلی 1 بنایی
27 شیمی آلی 1 جلیل لاری
28 شیمی آلی 1 معتمدی
29 شیمی آلی 1 دكتر معصومی
30 شیمی آلی 2 بنایی
31 شیمی آلی 2 جلیل لاری
32 شیمی آلی 2 دكتر معصومی
33 شیمی آلی 2 معتمدی
34 شیمی آلی 3 دكتر ستار ارشدی
35 شیمی آلی 3 دكترصالح مقدم
36 شیمی آلی 3 جلیل لاری
37 شیمی آلی 3 معتمدی
38 شیمی آلی پیشرفته بنایی
39 شیمی آلی فلزی دكتر دلاور
40 شیمی پیش دانشگاهی نوروز اصل
41 شیمی پیش دانشگاهی محمدی پور
42 شیمی تجزیه 1 دكتربهرامی فر/ یزدانی
43 شیمی تجزیه 1 قربانی كلهر
44 شیمی تجزیه 1 دكترنژاد علی
45 شیمی تجزیه 2 دكتر بهرامی فر/ یزدانی
46 شیمی تجزیه 2 پایه قدر
47 شیمی تجزیه 2 دكتر زرین اسحاقی
48 شیمی تجزیه 2 قربانی كلهر
49 شیمی تجزیه دستگاهی قربانی كلهر
50 شیمی تجزیه دستگاهی دكتر جوانبخت
51 شیمی تجزیه دستگاهی دكترعطاران
52 شیمی تجزیه دستگاهی دكتر زرین اسحاقی
53 شیمی صنایع معدنی دكتر حكیمی
54 شیمی عمومی فراهانی
55 شیمی عمومی1 دكتر جوانبخت
56 شیمی عمومی1 محمدی مباركه
57 شیمی عمومی1 دكتر منفرد
58 شیمی عمومی1 مولوی
59 شیمی عمومی1 نوروز اصل
60 شیمی عمومی2 دكتر بهرامی فر/ یزدانی
61 شیمی عمومی2 دكتر جوانبخت
62 شیمی عمومی2 لطفیانی
63 شیمی عمومی2 محمدی پور
64 شیمی عمومی2 اكبر زاده
65 شیمی عمومی2 نوروز اصل
66 شیمی فیزیك آلی حلیمی
67 شیمی فیزیك 1 دكتر عطاران
68 شیمی كوانتمی افتاده
69 شیمی كوانتمی دکتر اشرفی
70 شیمی کوانتمی بهجت منش اردكانی
71 شیمی معدنی1 محمد حكیمی
72 شیمی معدنی1 دكتردلاور
73 شیمی معدنی2 دكتر سقط فروش
74 شیمی معدنی2 محمد حكیمی
75 شیمی و تكنولوژی مواد غذایی مظفری
76 شیمی هسته‌ای دكتر دلاور
77 كرماتوگرافی دكتر نژادعلی
78 طیف سنجی مولكولی دكتر اكبری
79 طیف سنجی مولكولی2 دكترزرین اسحاقی
80 فیزیک پایه1 جنوبی
81 فیزیک پایه2 جنوبی
82 كاربرد طیف سنجی در شیمی آلی دكتر وصالی
83 كارگاه شیشه گری دكتراكبری
84 مباحث نوین در شیمی آلی جلیل لاری
85 مبانی شیمی پلیمر ستار ارشدی
86 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی افتاده
87 معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی
88 نظریه گروه شیمی دكتر حكیمی

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: شیمی، رشته شیمی، کتاب شیمی، کتاب برای رشته شیمی، پیام نور رشته شیمی،

نظرات: نظراتکتاب های ریاضی پیام نور


کتاب های ریاضی پیام نور


مجموعه کتاب های رشته ریاضی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد

لیست کتابها :

آشنایی با فلسفه ریاضی چایچی
2 آمارو احتمال 2 خسروی راد
3 آموزش ریاضی 2 دكتر روحی
4 آنالیز ریاضی1 دكتر احمدی آملی
5 آنالیز ریاضی2 شجاعی
6 آنالیز ریاضی2 ظهری
7 آنالیز عددی ساعدی
8 تحقیق در عملیات حیدری
9 توپولوژی عمومی چایچی
10 جبر1 خوشدل
11 جبر 1 صحت خواه
12 جبر 1 ثابت زاده
13 جبر2(مقدمه‌ای بر تناظر گالوا) دكتر احمدی آملی
14 ریاضیات 1 كوچكپور
15 ریاضیات 2 حجتی
16 ریاضیات پایه و مقدمات آمار میرزایی
17 ریاضیات عمومی دكتر احمدی آملی
18 ریاضیات عمومی2 حجتی
19 ریاضیات عمومی2 حجتی
20 ریاضیات عمومی2 حجتی
21 ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت صحت خواه
22 ریاضیات وكاربرد آن در مدیریت ساعدی
23 ریاضی پیش دانشگاهی میرزایی
24 ریاضی پیش دانشگاهی سلطانی
25 ریاضی عمومی2 خوشدل
26 ریاضی عمومی2 ساعدی
27 ریاضی عمومی2 صحت خواه
28 ریاضی عمومی 3 حجتی
29 فیزیک پایه 1 (مکانیک) جنوبی
30 فیزیک پایه 2 جنوبی
31 معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی
32 معادلات دیفرانسیل معمولی صفار اردبیلی
33 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مامی رشی
34 نظریه گراف دكترروحی
35 هندسه هذلولی چایچی

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: کتاب های ریاضی پیام نور، کتاب ریاضی، کتاب برای رشته ریاضی دانشگاه پیام نور، ریاضی،

نظرات: نظراتکتاب های فیزیک پیام نور


کتاب های فیزیک پیام نور


مجموعه کتاب های رشته فیزیک دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 2 سی دی می باشد

لیست کتابها:


1 آزمایشگاه اپتیك مدرن ایگدری
2 آزمایشگاه فیزیك جدید ایگدری
3 آشنایی با نسبیت خاص دكتر سودمند
4 الکترودینامیک قرائتی
5 اپتیک (نور شناسی) دكتر پرورش
6 اپتیک (نور شناسی) قرائتی
7 اپتیک (نور شناسی) جنوبی
8 امواج و ارتعاشات رازقی زاده
9 بلور شناسی جلالی ندوشن
10 تاریخ علم جلالی ندوشن
11 تاریخ و فلسفه علم رازقی زاده
12 ترمودینامیک و مکانیک آماری شکری
13 درس الکترو مغناطیس1 غفوریان
14 درس الکترو مغناطیس2 غفوریان
15 ریاضی و فیزیك3 محسنی
16 ریاضی عمومی2 حجتی
17 زبان تخصصی دكتر جعفری گهر
18 شیمی فیزیک دكتر افتاده
19 فیزیک پایه1 دكتر بنام
20 فیزیک پایه1 بهاری
21 فیزیک پایه1 دكتر پرورش
22 فیزیک پایه1 (مکانیک) جنوبی
23 فیزیك پایه 1 رازقی زاده
24 فیزیک پایه1 رحیمی
25 فیزیک پایه 1 شکری
26 فیزیک پایه 1 شکری
27 فیزیک پایه 1(مکانیک) نجفیان رضوی
28 فیزیک پایه2 (الکترو مغناطیس) نجفیان رضوی
29 فیزیک پایه2 جعفری
30 فیزیك پایه 2 رازقی زاده
31 فیزیک پایه 2 (الکتریسیته و مغناطیس) نجفیان رضوی
32 فیزیک پایه 2 جنوبی
33 فیزیک پایه 2 دكتر بنام
34 فیزیک پیش دانشگاهی غفوریان
35 فیزیك جدید دكتر سودمند
36 فیزیک جدید1 بینش
37 فیزیک جدید2 دكتر محمدی
38 فیزیک حالت جامد دكتر بنام
39 فیزیک راکتور دكترمحمدی
40 فیزیك قطعات نیمه رسانا1 جلالی ندوشن
41 فیزیک نجوم مقدماتی دكتر حسن پور
42 فیزیک نجوم مقدماتی دكترمحمدی
43 فیزیک و کاربرد آن درعلوم تندرستی عابدی
44 فیزیک هسته ای 1 دكتر پرورش
45 فیزیک هسته ای 2 دكترمحمدی
46 فیزیک هسته ای پیشرفته1 بینش
47 فیزیک هسته ای پیشرفته2 دكترمحمدی
48 لیزر جلالی ندوشن
49 مبانی نظریه الکترو مغناطیس قرائتی
50 مکانیک آماری محسنی
51 مکانیک سیالات بینش
52 مكانیك كوانتمی1 محسنی

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: کتاب فیزیک، کتاب برای رشته فیزیک، پیام نور ویژه رشته فیزیک، مجموعه کتاب های فوق العاده رشته فیزیک،

نظرات: نظراتکتاب های آمار پیام نور


کتاب های آمار پیام نور


مجموعه کتاب های آمار دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 آمار استنباطی فرخ پور
2 آمار ریاضی 2 دكتر مقدس زاده
3 آمار و احتمال خسروی راد
4 آمار و احتمال دكتر مقدس زاده
5 آمار و احتمال مهندسی حبیبی راد
6 آمار و كاربرد آن در مدیریت1 رحمتی
7 ترمودینامیک آماری بهجت منش
8 رگرسیون دكتریارمحمدی
9 روشهای نمونه گیری 1 جعفری
10 روشهای نمونه گیری 1 مخدوم
11 روشهای آماری خسروی راد
12 روشهای آماری دكتر نصیری
13 روشهای چند متغییره گسسته عباسی
14 روشهای چند متغییره پیوسته عباسی
15 ریاضی برای آمار حبیبی راد
16 زبان تخصصی آمار عباسی
17 سریهای زمانی دكتر یارمحمدی
18 مبانی اقتصاد دكتر لشکری
19 مبانی جمعیت شناسی كیانی
20 محاسبات آماری با كامپیوتر دكتر یارمحمدی
21 مقدمه ای بر نظریه آمار حبیبی راد

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: آمار، رشته آمار پیام نور، پیام نور، کتاب های پیام نور، کتاب آمار دانشگاه پیام نور (چاپ جدید)،

نظرات: نظراتکتاب های زیست شناسی پیام نور


کتاب های زیست شناسی پیام نور


مجموعه کتاب های زیست شناسی دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد

لیست کتابها :

1 اصول بهداشت و كمكهای اولیه دكتر ابراهیمی
2 اكولوژی عمومی صالحی اسكندری
3 بافت شناسی جانوری سپهی راد
4 بیوشیمی عمومی 2 دكتر ناظم
5 پروتوژئولوژی سپهی راد
6 تالوفیتها نداف
7 تالوفیتها دكتر یوسفی
8 تشریح و مورفولوژی گیاهی مولایی
9 تشریح و مورفولوژی گیاهی اكرمی
10 تكامل موجودات زنده گلزار
11 رده بندی گیاهان دكتر یوسفی
12 روانشناسی فیزیولوژیك دكتر ناظم
13 ریاضی عمومی1 سلطانی
14 ریخت زایی و اندامزایی دكتر یوسفی
15 ریخت زایی و اندامزایی در گیاهان گلزار
16 زیست شناسی جانوری احمدی
17 سیستماتیك گیاهی 1 نداف
18 سیستماتیك گیاهی 1 دكتر یوسفی
19 سیستماتیك گیاهی 2 دكتریوسفی
20 سیتوژنتیك گیاهی نداف
21 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد دكترابراهیمی
22 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد مجیدی
23 فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد فروزنده شهركی
24 فیزیولوژی گیاهی3(رشد و نمو گیاهی) گلزار
25 فیزیولوژی گیاهی3(رشد و نمو گیاهی) دكتر یوسفی
26 مبانی بیوشیمی حاج حسینی
27 مبانی بیوشیمی دكتر صالح مقدم
28 مبانی بیوشیمی دكتر ناظم
29 مبانی ژنتیك حاج حسینی
30 مورفولوژی و تشریح گیاهی خانیكی
31 میكروبیولوژی عمومی دكتر ناظم

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: زیست شناسی، کتاب های زیست شناسی، کتاب ویژه رشته زیست شاسی پیام نور،

نظرات: نظراتکتاب های صنایع پیام نور


کتاب های صنایع پیام نور


مجموعه کتاب های رشته صنایع دانشگاه پیام نور

به همراه امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور

این مجموعه استثنایی در قالب 1 سی دی می باشد

لیست کتابها :


1 اثرات اجتماعی ، بهداشتی و محیطی فنآوری نانو دكتر قاضی نوری
2 ارزیابی كار و زمان عبدی
3 اصول مدیریت و تئوری سازمان عبدی
4 بازاریابی و مدیریت بازار فكری
5 برنامه ریزی و كنترل موجودی1 غضنفری
6 طرح ریزی واحد های صنعتی دكتر قاضی نوری
7 مهندسی عوامل انسانی دكتر قاضی نوری
8 مدیریت فنآوری عبدی
9 مدیریت مهندسی دكتر قاضی نوری

لیست موضوعی امتحانات پایانی دروس عمومی دانشگاه پیام نور که بصورت رایگان(هدیه) ارسال می شود:

شامل امتحانات پایانی 85 تا سال 88 :

دروس عمومی :
آیین زندگی - اخلاق - اندیشه 1 - اندیشه 2 - اشنایی با قانون اساسی - انقلاب اسلامی - انگیسی مقدماتی - فارسی عمومی - فارسی مقدماتی - جمعیت و تنظیم خاواده - مهارتهای تحصیلی درنظام آموزش ازراه دور - تفسیر موضوعی قران - تربیت بدنی1 - تربیت بدنی 2 - زبان مقدماتی - زبان عمومی - اصول و مبانی مدیریت اسلامی - ریاضی مقدماتی 1 - ریاضی مقدماتی 2 - تاریخ تحلیلی صدراسلام و...

دروس مشترک :
آنالیز 1 - آمار و احتمال 2 - آمار ریاضی 1 - انالیز عددی 1 - انالیز ریاضی 2 - فیزیک 1 - فیزیک 2 - مبانی ریاضی -منطق ریاضی - فیزیک پایه 1 - ریاضی 1 - ریاضی 2 - معادلات دیفرانسیل - سری های زمانی - تحقیق درعملیات - ذخیره و بازیابی اطلاعات - زبان ماشین و برنامه سازی سیستم و ...

این مجموعه استثنایی را از دست ندهید!!
برچسب ها: مجموعه کتاب های رشته صنایع دانشگاه پیام نور، صنایع، کتاب های فوق العاده صنایع،

نظرات: نظرات


آخرین محصولات

بیست تمپابزار فتوشاپتصاویر وکتوردانلود نرم افزار گرافیکآموزش فتوشاپکاغذ دیواریپوسته و قالبقالب بلاگفا قالب پرشین بلاگقالب میهن بلاگکد و اسکریپت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic